H2PowerBox

H2PowerBox je univerzální vodíkem poháněný generátor energie pro využití při ukládání energie, jako záložní zdroj apod. Jde o čistý, bezemisní zdroj energie pro 21.století.

Oblasti využití:

  • záložní zdroj energie
  • generátor energie pro nezávislé systémy
  • rezidenční systémy pro ukládání energie (v kombinaci s tepelnou kogenerací pro celkové zvýšení účinnosti systému) 
  • systém upravujeme také pro použití v manipulační technice
Model 2.0
Model 2.0
SPECIFIKACE
Palivový článek - PEMFC stack (40 cel/150 cm2) 2.0 kW
Výstupní napětí 24V
Emise Využitelné teplo, vodní pára
Palivo Vodík o min. čistotě 99.95%
Modelový výkon 16,5 h při 2 kW s 1kg H2 lahví (50l/10m3/200 bar)
Vstupní tlak 50 kPa
Startovací čas Okamžitý
Automatický start/stop Ano
Vzdálená správa (WiFi) Ano
Integrovaná startovací baterie Ano
Velikost & váha 1000x1000x300mm, 80 kg
Provozní teplota 0°C až +60°C
Další technické údaje Vodou chlazený článek, možnost tepelného výměníku pro kogeneraci (účinnost systému
až 70%)
Model 1.0. Vlevo ohřev vody pomocí odpadního tepla z chladícího systému článku, vpravo  připojené HE3DA baterie pro vyrovnávání nárazových potřeb připojených spotřebičů
Model 1.0. Vlevo ohřev vody pomocí odpadního tepla z chladícího systému článku, vpravo připojené HE3DA baterie pro vyrovnávání nárazových potřeb připojených spotřebičů

Ostatní produkty: